ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

  • ผู้ที่สนใจสมัครขอสินเชื่อ กรอกข้อมูลเบื้องต้น
  • ทางเราจะพิจารณาและติดต่อกลับโดยด่วน
  • หากคุณสมบัติผ่านจะได้รับหนังสือทำสัญญาและนัดรับเงิน(โอนผ่านธนาคาร/หรือเงินสด)
  • ผู้รับสินเชื่อผ่อนค่างวดรายเดือนจนครบกำหนดสัญญา(โปะยอดได้) / นัดคืนหลักประกัน(ถ้ามี)