โฉนดที่ดินของคุณ สามารถเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ เงินกู้ฉุกเฉิน ที่คุณสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันแบบไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่ที่ไหน เพียงมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ หากต้องการวงเงินกู้ด่วน ติดต่อเราได้พร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

อนุมัติวงเงิน พิจารณาตามประเภทของที่ดิน

คุณสมบัติผู้กู้(ผู้ขอสินเชื่อ) ประเภท ขายฝากที่ดิน
บุคคลธรรมดา ไม่จำกัดอาชีพหรือมีรายได้ประจำ
มีชื่อในเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินทุกประเภท(เป็นเจ้าของที่ดิน)
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน(โฉนดที่ดิน)
สลิปเงินเดือน(ถ้ามี) หรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการผ่อนชำระ
กรอกเอกสารการขอสินเชื่อ รูปแบบการผ่อนชำระ ระบุวงเงินที่ต้องการ
ระบุการแบ่งชำระ รายวันหรือรายเดือน
* ไม่ผิดนัด ลดต้น ลดดอก *

สนใจสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ ติดต่อ
Line : @moneys หรือ @bkkmoney
Email : bkkmoney999@gmail.com