มาเปลี่ยนทะเบียนรถ เป็น สินเชื่ออเนกประสงค์ เงินกู้ฉุกเฉินที่คุณสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ แบบไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ว่าคุณจะเป็น เจ้าของรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือรถประเภทอื่นที่ใช้งานในอาชีพ เช่น รถเพื่อการเกษตร ต้องการวงเงินกู้ด่วน

อนุมัติวงเงิน พิจารณาตามประเภทรถ

ติดต่อเราได้พร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

คุณสมบัติผู้กู้ (ผู้ขอสินเชื่อ) ประเภท จำนำทะเบียนรถ
บุคคลธรรมดา ไม่จำกัดอาชีพหรือมีรายได้ประจำ มีชื่อในเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของรถ (เป็นเจ้าของรถ)
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาแสดงความเป็นเจ้าของรถ
สลิปเงินเดือน(ถ้ามี) หรือหลักฐานแสดงถึงความสามารถในการผ่อนชำระ
กรอกเอกสารการขอสินเชื่อ รูปแบบการผ่อนชำระ ระบุวงเงินที่ต้องการ
ระบุการแบ่งชำระ รายวันหรือรายเดือน
* ไม่ผิดนัด ลดต้น ลดดอก *

สนใจสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ ติดต่อ
Line : @moneys หรือ @bkkmoney
Email : bkkmoney999@gmail.com