บริษัท กรุงเทพเงินด่วน จำกัด

เราเป็นบริษัทผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ที่เรียกว่า สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

บริษัท กรุงเทพเงินด่วน จำกัด

เลขที่ 729/79 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางติดต่อ โทรศัพท์ 09 3530 3035
Line Official : @moneys หรือ @bkkmoney
Email : bkkmoney999@gmail.com
Website : กรุงเทพเงินด่วน.com หรือ bkkmoney.com